ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนธนาวุธ

THE THANAVUDH FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000912
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 82/23 ถนนซอยทหารบก แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า