ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินจีนไทยอุตสาหกรรมพาณิชย์

SIN CHIN THAI INDUSTRY AND COMMERCE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000866
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 11/2 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น