ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกคุณอุตสาหกรรม

EKCHUN INDUSTRY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000840
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1092/2 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก