ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวสุวรรณาการ

VISAVASUVANAKARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50/43 ซอยอ่อนนุช 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง