ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไทยเลี่ยงฮั้ว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000769
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4187ฏ/2 ตรอกจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม