ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกปิโตรเลียม

BANGKOK PETROLEUM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000688
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
2/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 360,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95-97 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์