ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยคุณเส็ง

THAI KOON SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000661
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 533/4 ถนนมหาจักร์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย