ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลแอนด์ซัน

BHAISAN AND SON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000653
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 540,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 619 ถนนประชาราษฏร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น