ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจการไฟฟ้าและเครื่องยนต์

CHAREON KICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000629
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 141 ถนนตรีเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน