ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอสถย่งซิวตึ๊งไท้เชียง

YONG SEW TONG THYE CHIENG DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000475
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 434 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์