ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนลุมบริการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000416
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 14 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน