ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเจริญ

TAI SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000360
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน ที่แล้ว)
22/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 853 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น