ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำกวงหัตถกิจ

NUM KUANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000327
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
20/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/3 ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20210 การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร