ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็งยูอัน

JENG YOO AN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000271
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 251/2 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ