ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์คอมเมอร์ซ

UNITED TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000262
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 24 ถนนสุขุมวิท ซอย 29 แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47214 ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว