ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนพาณิชย์ก่อสร้าง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000220
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10-12 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ