ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์การโยธา

KRIANG SAKDI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์การโยธา (ID: 0103502000165) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/1/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 79 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502000165
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/1/2502 พ.ศ.
(65 ปี 6 เดือน ที่แล้ว)
13/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง