ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบฮงเท๊กซ์ไทล์

CHIP HONG TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000157
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 168 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า