ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญสิน

UNION PROGRESS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญสิน (ID: 0103502000149) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/1/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 530 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502000149
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/1/2502 พ.ศ.
(65 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง