ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยั่งยืนพลาสติก

YONG YUEN PLASTICS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501006127
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 346-348 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา