ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานสว่างศิลป์

THE SAWANG SIN FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501006062
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 18 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี