ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็คนิคัล เอ็นจิเนียริ่ง

TECHNICAL ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005988
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1095-1097 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน