ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนสุขบริการ

SANSUKE BATH ROOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005970
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ซอยงานดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน