ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงเชียงไถ่

HONG CHIENS THYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005899
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 225/1 ตรอกจันทร์ ถนนเจริญกรุง แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์