ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหวียนซิงหลี้

YUAN SING LEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหวียนซิงหลี้ (ID: 0103501005864) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/12/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 329 ซอยเยาวพาณิชย์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005864
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/12/2501 พ.ศ.
(65 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง