ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์

KIM CHUA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ (ID: 0103501005830) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/12/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3059,3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005830
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/12/2501 พ.ศ.
(65 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง