ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอุดม

SRIUDOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005805
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1634/1 ถนนเทศบาล สาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น