ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตนาภาพยนต์

TRERATANA MOVE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตนาภาพยนต์ (ID: 0103501005716) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/12/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1608 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005716
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/12/2501 พ.ศ.
(65 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง