ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอำพล

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005678
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/12/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/12/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 17 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า