ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแรมศรีวัฒนา

SRIVATANA HOTEL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 455,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 56 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด