ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลกีฬา

INTEERNATIONAL SPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005589
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 169 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง