ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีบล๊อก

FRIENDSHIP BLOCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 875/2 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18121 การบริการก่อนการพิมพ์