ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี้ยเฮงไถ่

TIA HENG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005546
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 ถนนเสริมสินค้า แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า