ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยก๊กท่งเฮง

THAI KOK THONGHENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยก๊กท่งเฮง (ID: 0103501005481) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 485 ถนนวานิช 1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005481
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง