ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรังสรรค์

SIRI RUNGSUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005449
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
8/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น