ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกู๊ดลัค

NEW GOOD LUCK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005350
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 65,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1111/1 ซอยเลิศสิน 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96305 กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน