ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้งหลีพานิช

CHIN LEE PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005309
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
1/11/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 376 ถนนไมตรีจิตต์ (วงเวียน 22 กรกฎา) แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น