ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยวณิชย์

SRITHAI VANICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยวณิชย์ (ID: 0103501005228) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 501/3 (วงเวียน 22 กรกฏา) ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005228
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง