ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานถ่านไฟแสงรุ่งโรจน์

SONGKWANG BETTERY FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานถ่านไฟแสงรุ่งโรจน์ (ID: 0103501005155) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 70/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการเกษตร มีทุนจดทะเบียน 240,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005155
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
24/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
240,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง