ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรชายทะเลเริงรมย์

SATHON SEA SORT LIDO LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธรชายทะเลเริงรมย์ (ID: 0103501005112) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 115 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการบริการอาบอบนวดและการบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน มีทุนจดทะเบียน 180,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005112
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
22/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
180,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง