ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็งหลีแพทย์สถาน

ENG LEE DENTISTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005091
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 348-350 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ 86203 กิจกรรมทางทันตกรรม