ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงรับจำนำ ชนานุเคราะห์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005074
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/423-9/424 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
วัตถุประสงค์ 64925 การบริการของโรงรับจำนำ