ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวพันธ์

MAVAPAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005066
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 12 ซอยพิชิต แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
วัตถุประสงค์ 68102 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย