ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีไทยวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005031
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28/1 หมู่ที่ 6 ถนนริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์