ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวย

AMNUAY FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวย (ID: 0103501005023) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 34 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005023
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 8 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง