ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซีส์เทรดเดอร์

OVERSEAS TRADERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501005015
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
14/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 45,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 144 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า