ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรจักรการไฟฟ้า

WORACHAK ELECTRIC SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรจักรการไฟฟ้า (ID: 0103501005007) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/10/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 30-32 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501005007
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/10/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง