ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทรงสวัสดิ์

SRI SHONG SAWADI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004957
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
10/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78, 191 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง