ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.สหะ

UNITED STEEL COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004876
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 69 ถนนมหาจักร์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ