ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหายมิตรการค้า

THE CO - OPERATING ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004817
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2501 พ.ศ. (65 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/10/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 235 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ